Vrátenie alebo reklamácia tovaru

Vrátenie tovaru:

Nárok na vrátenie máte do 14 dní od doručenia tovaru k Vám alebo os. odberu na predajni.

Pre vrátenie tovaru vyplňte prosím tlačivo odstúpenie od zmluvy a tovar doneste osobne na predajňu alebo zašlite na adresu:

- kuriérom - NIE POŠTOVÝM! (autosedačky, doplnky): Deti v aute s.r.o., ul. Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava, +421 907 582 741, info@detivaute.sk

- packetou/zásielkovňou (len doplnky) - zásielku si musíte podať sami: pobočka THE MILLION ROSES, Bratislava-Petržalka, Kopčianska 8, Vienna Gate, +421 907 582 741, info@detivaute.sk

- poštou doporučene na adresu (len doplnky): Deti v aute s.r.o., Púpavová 27, 841 04 Bratislava (najmenej preferovaný spôsob) - pozor, zásielky poslané poštou na adresu ul. Gustáva Mallého 2 nám môžu byť nedoručené alebo nevydané a budete musieť tovar posielať ešte raz!

Reklamácia tovaru:

Reklamovať môžete tovar v záruke (t.j. do 24 mesiacov od nákupu). 

Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na info@detivaute.sk (poštovné späť k nám je na naše náklady, takže my posielame kuriéra alebo vytvárame dopravu packetou).

Nárok na záručnú opravu sa nevzťahuje na chyby spôsobené vonkajšími podmienkami napr. pri nehode, poruchy zavinené nesprávnym používaním, zaobchádzaním, neodbornými opravami alebo opotrebením. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví.

Tovar musí byť riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Firma je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny k reklamácii.

Priložiť k tovaru treba faktúru/pokladničný blok (alebo jeho kópiu) a vypísaný reklamačný protokol.